רישום פטנט

 

 

המדריך לרישום פטנט

פטנט בהגדרתו הוא למעשה זכות משפטית שניתנת ע"י מדינה לבעל המצאה לזמן קצוב. הזכות המשפטית הזו מאפשרת לבעל הפטנט למנוע מאחרים להשתמש בהמצאתו. על מנת לקבל אישור פטנט על המצאה צריך להגיש בקשה לפטנט לרשות המטפלת בכך במדינה.

תהליך של רישום פטנט במדינת ישראל מהווה את הבסיס היסודי להצלחת מיזם. רישום פטנט בישראל מקנה ליזם מונופול על המוצר החדש/ המשופר, או על העסק שנולד מהפטנט. תהליך רישום פטנט בעצם מאפשר ליזם להתחיל ולפעול מבחינה עסקית ללא תחרות שעלולה להקשות על הפעילות. רישום של פטנטים בישראל הוא תחום מאוד דינאמי שהפך להיות נגיש לכל אחד בשל תמחור סביר והוגן.

התהליך של רישום פטנט מתחיל למעשה בהגשת בקשה לפטנט על המצאה או המצאות לרשות הפטנטים בירושלים. על הבקשה להיות בפורמט המתאים לקבוע בחוק.

לאחר ההגשה, מוטלת על רשם הפטנטים החובה החוקית לאשר את הבקשה ואת תאריך הגשת הפטנט. התאריך הקובע לבקשת הפטנט הוא תאריך קבלת הבקשה על-ידי רשות הפטנטים.

השלב הבא בתהליך רישום פטנט הוא בחינת הבקשה והוא נמשך מספר שנים. במהלך שלב זה אין לבעל הפטנט זכויות משפטיות, אולם בעל ההמצאה יכול לחשוף את ההמצאה לציבור לצורכי שיווק וקידום עסקי. בעל הפטנט מחויב לעדכן את רשות הפטנטים במידה ויש שינויים ברשימת האישורים או הפרסומים שמסר לפני הגשת הבקשה. בנוסף, בשלב זה בעל הפטנט יכול לבטל את בקשתו, או להכניס תיקונים (שעלולים לגרום לשינוי בתאריך הקובע).

לאחר שרשות הפטנטים מחליטה שההמצאה מתאימה לרישום כפטנט- היא מפרסמת ביומן הפטנטים את קיבולה של הבקשה. לאחר מכן, יש תקופה של כ3 חודשים בהם כל אחד יכול להתנגד לבקשה. במידה ולא תהיה התנגדות, או שהייתה התנגדות שנדחתה, רשות הפטנטים תעניק פטנט על ההמצאה לבעל הפטנט.

יאיר טק - פיתוח, תכנון, רכש, ייצור
facebook